UNIT PLAN


Unit Plan     

Click on any descriptive text, then type your own.

Unit Author
Name
SARASWATHY A/P MARIEMUTHOO, SANGEETHA A/P ALAGANDARAN,
PUSPA A/P MUNIANDY
School District
SEREMBAN DISTRICT
School Name
IPRM
School City, State
SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
Unit Overview
Unit Title
 1. Rekabentuk Dan Teknologi
1.7 Ikan Hiasan
Unit Summary (GRASPE)
Dalam hasrat melahirkan murid yang kreatif dan inovatif ilmu rekabentuk dan teknologi adalah aspek yang sangat penting. Murid akan mendapat ilmu merekabentuk dan menghasilkan sesuatu yang bernilai berpandukan kepada sumber-sumber yang terdapat disekeliling mereka. Persekitaran yang cantik dan nyaman membolehkan kehidupan seharian manusia menjadi lebih selesan dan sempurna. Jiwa manusia semulajadinya mencintai kecantikan sudah tentu barang-barang hiasan yang hidup menjadi pilihan utamanya. Dalam melahirkan insan seni dan menjaga persekitaran serta benda hidup yang lain topik Ikan Hiasan membuka minda murid dalam menimpa ilmu yang berkaitan dan menghasilkan benda yang bernilai.
Oleh yang demikian, topik ini tidak terkecuali dalam matapelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Murid sebagai perekabentuk perlu mencari bahan dan maklumat tentang ikan hiasan dari pelbagai sumber seperti buku teks, buku rujukan di perpustakaan, majalah, surat khabar, vedio, internet dan sebagainya. Segala maklumat yang dikumpul akan dibincangkan dalam kumpulan masing-masing.
Murid juga memainkan peranan sebagai ketua kumpulan dan sebagai ahli kumpulan. Setiap kumpulan perlu mencari bahan yang diperlukan. Murid juga perlu mengetahui cara menggunakan internet kerana perlu sentiasa membuka blog yang khas dibina oleh guru bagi projek yang dilaksanakan. Murid akan mahir menggunakan kemudahan ICT untuk mencari maklumat dan berkongsi maklumat dengan rakan sekelas mereka. Murid perlu menggukan blog untuk mengemukakan soalan kepada guru dan dan guru akan memberikan jawapan serta penjelasan melalui perbincangan dalam blog tersebut.
Gambar-gambar dan vedio yang berkaitan dengan projek akan dipamerkan dalam blog projek. Murid boleh melihat dan membaca maklumat tambahan yang disertakan oleh guru dalam blog itu. Setelah murid mengumpul segala maklumat yang diperlukan daripada pelbagai sumber, perbincangan dalam kelas akan dijalankan. Setiap kumpulan perlu menjelaskan ilmu yang telah diperolehi di hadapan kelas. Guru akan mempamerkan bahan-bahan, peralatan seperti ikan hiasan hidup, akurium, tumbuhan akuatik, batu hiasan dalam akurium dan sebagainya sebagai contoh kepada murid. Guru akan menunjukkan secara praktikal kaedah membina akuarium ikan hiasan, pemasangan peralatan dengan selamat dan betul. Pada tahap ini, murid sudah mempunyai maklumat secara teoti dan praktikal yang berkaitan dengan projek. Pada langkah yang seterusnya murid akan menjalankan aktiviti membina akurium ikan hiasan dalam kumpulan masing-masing. Guru akan memberikan bekas akuarium dan peralatan yang penting kepada setiap kumpulan. Murid dengan sendirinya perlu mencari batu hiasan, tumbuhan akuatik yang sesuai berdasarkan kreativiti masing-masing.
Setiap kumpulan menjalankan aktiviti pemasangan peralatan akuarium, masukan tumbuhan akuatik dan batu hiasan yang telah dicari oleh ahli kumpulan masing-masing mengikut kreativiti dan inovatif mereka. Setelah murid siap akuarium guru akan memantau dan menyelia hasil setiap kumpulan. Jika terdapat kesalahan guru akan memberikan komen dan murid akan membetulkannya. Selepas itu, setiap kumpulan perlu mencari ikan hiasan yang sesuai mengikut pemahaman dan kreativiti mereka. Pada tahap ini, murid akan mempelajari secara praktikal air yang sesuai dan cara masukan air dalam akuarium serta cara yang betul melepaskan ikan hiasan dalam akuarium. Kaedah yang betul akan ditunjukan oleh guru. Murid akan mengikuti cara guru untuk memasukan air dalam bekas dan seterusnya memasukan ikan hiasan yang telah dibawa dalam akuarium dengan kerjasama kumpulan masing-masing.
Setelah projek selesai, setiap kumpulan perlu mempamerkan hasil projek mereka dihadapan kelas. Setiap ahli kumpulan perlu memberikan penjelasan tentang hasil mereka, ilmu yang diperolehi daripada projek yang telah dijalankan, faedah projek, pandangan dan cadangan bagi projek yang akan datang. Guru akan memilih hasil projek yang terbaik tetapi setiap kumpulan yang terlibat akan menerima cenderahati daripada guru. Hasil projek murid akan diletakkan dalam beberapa lokasi terpilih disekolah iaitu sudut bacaan / rehat, bilik guru besar, bilik guru dan perpustakaan. Hasil murid menjadi kebanggaan sekolah, menghiaskan halaman sekolah serta menunjukkan prestasi pelajar aktif dan cemerlang dalam pelbagai bidang.
  
Subject Area
i. Ikan Hiasan
·         Jenis-jenis ikan hiasan
·         Kaedah membina akuarium ikan hiasan dan pengurusan ikan

Year/Form  
Tahun 5
Approximate Time Needed
4 minggu
Unit Foundation
Targeted Curriculum Specifications and Benchmarks
Matlamt Kepiawaian Teknologi Maklumat dan Komunikasi
1.    Murid dapat mencari dan memuat turun maklumat dari Internet.
2.    Murid dapat mengambil bahagian dalam perbincangan blog.


Matlamat Kepiawaian Kemahiran Hidup
 1. Kemahiran Teknologi
a)    Semasa Mencari bahan dalam pelbagai sumber termasuk internet dan komputer.
 1. Kecenderungan Mereka Cipta
Semasa menjalankan aktiviti membina akuarium ikan dengan mengikut kreativiti kumpulan.
 1. Murid berkemahiran kreatif dan kritis (KBKK).
  1. Semasa mencari dan memilih ikan hiasan, tumbuhan akuatik dan batu hiasan untuk menghiaskan akuarium.Matlamat Kepiawaian Bahasa Malaysia
 1. Murid menghormati dan cinta akan bahasa rasmi.
  1. Murid menggunakan bahasa Malaysia yang piawai dalam menghasilkan laporan.
  2. Murid boleh menyusun maklumat-maklumat yang diperolehi dengan betul.
  3. Menulis dalam blog yang disediakan oleh guru.

 1. Murid boleh berkomunikasi dengan berkesan semasa,
  1. Berkongsi maklumat dalam kelas.
  2. Berbincang dalam Kumpulan.
  3. Memberi komen yang membina terhadap bentangan kumpulan lain.

Matlamat Kepiawaian Seni
 1. Murid dapat mempelajari cara menghasilkan barang perhiasan daripada spesis ikan, tumbuhan dan batu-batan. 
Student Objectives/Learning Outcomes
Di akhir projek, murid dapat:

 1. Menggunakan bentuk asas  untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek.
 2. Memilih alatan, perkakas, dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul.
 3. Menghasilkan ikan hiasan dengan kreativiti.
Curriculum-Framing Questions

Essential Question
 1. Apakah kepentingan ilmu kemahiran hidup?Unit Questions
 1. Apakah anda tahu tentang ikan hiasan?
 2. Apakah kepentingan ikan hiasan dalam kehidupan manusia?
 3. Bagaimanakah membina dan membentuk akuarium ikan hiasan?


Content Questions
 1. Nyatakan bahagian-bahagian luar ikan.
 2. Senaraikan spesies ikan hiasan tropika.
 3. Nyatakan  sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan.
 4. Senaraikan beberapa ciri istimewa pada ikan hiasan.
 5. Nyatakan cara mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau tiruan.
 6. Nyatakan kaedah menanam tumbuhan akuartik dalam akurium.
 7. Senaraikan proses menyedia dan menghias akuarium.
 8. Nyatakan  kekerapan dan memberi makanan ikan hiasan.
 9. Senaraikan cara-cara menjaga tumbuhan akuatik dalam akurium.
Assessment Plan
Assessment TimelineBefore project work begins
Students work on projects and complete tasks
After project work is completed
Minggu 1
Minggu 2 - 3
Minggu 4

15/4/2011
22–2/5/2011
-30/4/2011
4 – 8/5/2011
8/5/2011
·    Penjelasan guru tentang projek yang akan dijalankan
·    Guru membahagikan murid-murid dalam 4 kumpulan (5 orang dalam 1 kumpulan)
·    Guru menyediakan blog untuk mendapat maklumat dan perbincangan tentang projek.

·    Murid mengumpulkan maklumat tentang projek yang dijalankan.
·    Berbincang dalam blog tentang masalah yang dihadapi dengan guru dan rakan sekelas.

·    Melihat demostrasi dan bahan serta peralatan sebenar projek.
·    Murid memulakan rekabentuk dan ubahsuai bekas ikan.
·    Berbincang dalam kumpulan dan mencari bahan (tumbuhan akuatik hidup dan palsu, pasir dan batu hiasan).
·   Memasang peralatan akuarium mengikut proses yang betul.
·   Menyiapkan pesangan peralatan dengan lengkap.
·   Masukan air dan ikan dalam akuarium yang siap dibina.
·   Senarai semak projek
·   Anecdotal notes
·    pemarkahan projek
·    Meletakkan hasil projek di tempat-tempat terpilih (sudut bacaan/rehat, bilik guru besar, bilik guru dan perpustakaan).

Assessment Summary
 1. Maklumat dan penjelasan diberikan oleh guru sebelum memulakan projek.
 2. Segala maklumta tambahan dimuatkan dalam blog yang dibina untuk projek.
 3. Carta yang mengandungi prosedur perlaksanaan projek ini diberikan kepada setiap kumpulan.
 4. Senarai semak pemerhatian diisi oleh guru. Ia digunakan untuk menilai tingkah laku murid sepanjang tempoh projek.
 5. Graphic Organizer diisi oleh murid. Murid perlu mencatatkan perkara-perkara seperti pandangan mereka contohnya menghubungkaitkan gambar yang dikumpul dengan pemerhatian mereka.
 6. Anecdotal notes digunakan untuk memantau pelajar dari segi maklumat yang dicari, kerjasama dan refleksi sepanjang minggu keempat.
 7. Senarai semak projek mengandungi tugasan yang harus dicapai oleh murid.
 8. Pemarkahan projek:
  1. Penilaian Maklumat yang dikumpul.
  2. Penilaian mengambil bahagian dalam perbincangan blog.
  3. Penilaian Kerjasama kumpulan.
  4. Penilaian mendapatkan dan memilih bahan hiasa yang sesuai dan tepat.
  5. Penilaian kaedah menghasilkan akuarium dengan betul.
Unit Details
Prerequisite Skills
Murid harus mempunyai kemahiran dalam,
 1. Menyoal.
 2. Mengendalikan pencarian maklumat dalam pelbagai sumber.
 3. Menulis laporan dan nota tentang perjalanan projek.
 4. literasi komputer.
 5. Menggunakan internet dan berbincang dalam blog.
 6. Membina akuarium ikan hiasan dengan kreativiti.
Instructional Procedures
Minggu sebelum projek bermula
Guru memberikan penjelasan dan nota tentang tajuk perbincangan dan projek.

Minggu 1
 1. Jumpa murid.
 2. Menyoal pelajar –
  1. Apakah anda tahu tentang ikan hiasan?
  2. Apakah kepentingan ikan hiasan dalam kehidupan manusia?
  3. Bagaimanakah membina dan membentuk akuarium ikan hiasan?
 3. Mengaitkan jawapan murid dengan tajuk projek.
 4. Edarkan carta T yang disediakan oleh guru.

Minggu 2
 1. Guru menggunakan senarai semak pemerhatian untuk menilai tingkah laku murid sepanjang tempoh projek.
 2. Murid membuat bacaan dan mengumpul maklumat dalam pelbagai sumber.
 3. Berbincang dalam kumpulan masing-masing.

Minggu 3 
 1. Murid mencatat perkara-perkara seperti pandangan mereka contohnya menghubungkaitkan gambar yang dikumpul dengan pemerhatian mereka.
 2. Berbincang dan berkongsi maklumat dalam blog yang disediakan oleh guru.
 3. Bertanya soalan kepada guru untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.
 4. Berbincang dalam kumpulan dan mencari bahan (tumbuhan akuatik hidup dan palsu, pasir dan batu hiasan).
 5. Membina akuarium ikan hiasan dengan kreativiti masing-masing.

Minggu 4
 1. Masukan air dan ikan dalam akuarium yang siap dibina.
 2. Senarai semak projek.
 3. Anecdotal notes.
 4. pemarkahan projek
 5. Guru menilai kesemua hasil kerja murid.
 6. Meletakkan hasil projek di tempat-tempat terpilih (sudut bacaan/rehat, bilik guru besar, bilik guru dan perpustakaan).

Accommodations for Differentiated Instruction

Resource Student
 • Membahagikan murid dalam 4 kumpulan dan melantik ketua kumpulan.
 • Melantik “peer support
 • Menyediakan senarai semak kerja harian.
Gifted Student

 • Menggalakkan murid cemerlang melayari Internet supaya dapat mengumpul maklumat yang terperinci.
 • Murid cemerlang akan menunjuk ajar murid lemah cara-cara mengumpul keratan akhbar atau majalah serta membuat kajian perpustakaan.
 • Murid cemerlang akan menulis nota yang berkaitan dengan maklumat yang diperolehi dan langkah-langkah proses.
 • Murid lemah akan menyediakan barangan dan instrumen yang sesuai untuk projek yang dijalankan.

Nonnative Speaker

Materials and Resources Required For Unit

Technology – Hardware (Click boxes of all equipment needed)